Nieuws en evenementen

Welke afstand bewaren tussen patiënt en zorgpersoneel ?

U bent verpleegkundige, zorgkundige of misschien vroedvrouw geworden omdat anderen helpen in uw DNA zit. U wilt de patiënten geruststellen, opbeuren, begeleiden en hun welzijn elke dag verzekeren, Opgepast dat u binnen de grenzen van uw functie blijft . De afstand tussen patiënt en zorgpersoneel beantwoordt ook aan de verwachtingen van uw beroep. Hierna enkele regels voor een goede dosering van uw betrokkenheid bij het leven van de zieken.
Quelle distance conserver entre patient

Waarom moet een zorgkundige afstand bewaren tegenover wie wordt verzorgd?

Van professioneel tegenover de patiënt

Een patiënt is geen vriend of familielid , en daarom kan een zorgkundige geen vertrouwensrol als naaste met een zieke hebben. Het emotionele en psychische evenwicht van de patiënt, maar ook van u, hangt ervan af.

Waarom weigert een chirurg in het algemeen om een familielid te opereren ? Omdat de emotionele betrokkenheid te groot is en kan leiden tot beoordelingsfouten. Hetzelfde geldt voor zorgpersoneel. U hebt gedurende enkele dagen tot meerdere weken contact met de zieken of moeders. Ook al vindt u deze mensen sympathiek, tochmoet u afstand bewaren om een vertrouwensrelatie op te bouwen en beter te kunnen zorgen voor de patiënten.

Onmisbare kwaliteiten voor een zorgkundige

Dit aspect van het beroep van zorgkundige is zwaar. Het gaat om emoties en gevoelens die vaak moeilijk te controleren zijn . In de loop van de dag komt u soms ongewild in intiem contact met de patiënten.

Maar het extreem tegenovergestelde brengt ook schade toe aan het goede verloop van uw taken. Een afstandelijke relatie zonder enige empathie noch sympathie , zorgt niet voor een rustgevend kader voor de patiënt die moet weten of hij op u kan rekenen.

Door het juiste evenwicht te vinden in de relatie met uw patiënten en de situatie aan te passen wanneer het verkeerd loopt, kunt u kwaliteitsvolle zorg geven.

U wint ook zelf aan levenskwaliteit. U zult minder stress hebben en u kunt zichzelf de rust en de vrijheid geven die onontbeerlijk is in een beroep waar de mens centraal staat.

Hoe brengt u een goede relatie tot stand tussen zorgkundige en patiënt

Aanpassingsvermogen staat altijd centraal

Uw aanpassingsvermogen en uw vermogen om een steeds andere context te begrijpen, zorgen ervoor datu een goede relatie kunt opbouwen met uw patiënten.

Instinctief voelt u zich aangetrokken door iemand die in een situatie zit zoals u of een familielid zelf heeft gekend.

U voelt zich wellicht geneigd om uw gevoelens te tonen in een dienst neonatologie of in de dienst palliatieve zorgen. Uw karaktersterkte zal u redden in heel wat schokkende situaties.

De regels voor een goede dosering van de betrokkenheid van een zorgkundige

Ziehier 4 regels voor een kwaliteitsvolle relatie tussen de zorgkundige/verzorgde en voor zelfontplooiing in uw werk:

  • Een respectvolle attitude geeft vertrouwen aan uw patiënt (respect voor de intimiteit, altijd een professionele woordenschat en toon enz.)
  • Luister maar weet wat uw plaats is. Weiger niet in discussie te gaan uit angst sympathie te krijgen voor uw patiënt. Luister aandachtig en wees alert voor signalen die erop wijzen dat uw relatie niet langer zuiver professioneel is
  • Hou uw emoties in bedwang om de patiënt niet te beïnvloeden Door uw gevoelens onder controle te houden, kunt u uw taken blijven uitvoeren zonder impact op de zieke
  • Hou u aan de strikt medische context die uw aanwezigheid vereist. Het psychologische aspect van de ziekte is niet uw bevoegdheid, vergeet dat niet

Respecteer deze regels en u werkt in een gezondere omgeving met behoud van uw emotioneel evenwicht zodat u de zieke aan de situatie aangepaste zorg kunt geven.

Ons laatste nieuws