Beleid inzake bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. In bepaalde gevallen, met name wanneer gebruikers persoonlijke gegevens verstrekken door een van de formulieren op de website in te vullen en terug te sturen, kunnen bepaalde persoonlijke gegevens op de server worden opgeslagen. De uitgever verwerkt persoonlijke informatie die van gebruikers is ontvangen uitsluitend om te reageren op hun verzoeken en voor eventuele toekomstige e-mailcorrespondentie met betrekking tot elke commerciële relatie tussen de gebruiker en de uitgever. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen op de server worden opgeslagen voor back-up / logging / statistische doeleinden voor een periode van niet meer dan 6 maanden, waarna ze automatisch worden verwijderd. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld en zullen daarom nooit worden verkocht of doorgestuurd aan derden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. Gebruikers kunnen op elk moment toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze corrigeren, bijwerken of verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens door zich schriftelijk te richten tot: info@nurseo.be